Select the search type
  • Site
  • Web
Search

ŠKOLSKA KNJIŽNICA - POVIJEST

Osnivanjem škole 1955. godine započinju i aktivnosti na osnivanju knjižnice. Prve knjige nabavljene za knjižnicu upisane su u đačku knjigu inventara 1958. godine. Prema godišnjem izvještaju Ekonomske škole za školsku godinu 1961./1962. knjižnica se sastoji od nastavničke knjižnice koja raspolaže s 1128 primjeraka knjiga, te đačke knjižnice koja  posjeduje 555 primjeraka knjiga. U knjižnici se evidentiraju  kao posebna zbirka specijalna pomagala za nastavu, tj. audiovizualna pomagala kao što su dijaprojektor, episkop, magnetofon, gramofon i drugo. Iz prvog dostupnog izvješća o radu knjižnice vidljivo je da je vrijeme posudbe knjiga bilo ograničeno tijekom dana na pola do jedan sat. 

Tijekom vremena način funkcioniranja knjižnice i evidentiranja knjiga se mijenjao. U prvu knjigu inventara đačke knjižnice knjige su upisivane do 1967. godine. Potom se evidencija vodi u jedinstvenim knjigama inventara.


Danas se knjižnica Srednje škole Novska nalazi u prizemlju škole na 179 m2. Prostor knjižnice obuhvaća čitaonički i knjižnični dio. U dijelu knjižničnog prostora nalazi se informatički kutak s računalima s pristupom internetu namijenjenim učenicima.


Zbirka knjižnične građe sadrži  zbirku knjiga od  8 986  primjerka (31. prosinca 2017.) Pretežiti dio knjiga smješten je u otvorenom pristupu, a nešto manji dio obuhvaća referentna  ili priručna  i zavičajna zbirka.


Zbirka časopisa obuhvaća dvadesetak naslova koje djelomično nabavljamo iz vlastitih sredstava, a djelomično dobivamo kao poklone. Imamo i manju zbirku elektroničke građe.


Knjižnična građa najčešće se nabavlja kupnjom iz sredstava škole, te sredstava koje osigurava SMŽ. Značajan broj knjiga svake godine osiguravamo i donacijama.


Knjižnična građa evidentira se u tiskanim inventarnim knjigama, ali i računalno. Knjige se obrađuju u ZaKi knjižničnom programu tako da je knjižnični fond vidljiv u on-line katalogu na poveznici:


http://ss-novska.zaki.com.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchBy

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr