Select the search type
  • Site
  • Web
Search
 NaslovVeličinaOtvaranja 
PDFOdluka o etičkom kodeksu 2009.168,70 Kb1005Preuzimanje
PDFPoslovnik o radu školskog vijeća 2009. 192,06 Kb1073Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti od požara 2009.175,56 Kb1009Preuzimanje
PDFOdluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka178,10 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti osobnih podataka344,69 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o zaštiti od požara 2019.166,53 Kb0Preuzimanje
PDFJednostavna nabava163,72 Kb0Preuzimanje
PDFProtokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima149,24 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o radu školske knjižnice 2018.103,11 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o načinu zapošljavanja u Srednjoj školi Novska 2019.168,83 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o načinu i postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Srednje škole Novska159,20 Kb1735Preuzimanje
PDFProcedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Srednje škole Novska153,37 Kb830Preuzimanje
PDFPotvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 599,08 Kb725Preuzimanje
PDFIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika780,07 Kb790Preuzimanje
PDFPravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju2,46 Mb0Preuzimanje
PDFProcedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima132,34 Kb0Preuzimanje
PDFProcedura blagajničkog poslovanja224,60 Kb0Preuzimanje
PDFProcedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama131,00 Kb0Preuzimanje
PDFKućni red 2022.186,76 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o radu 2022.289,40 Kb0Preuzimanje
PDFStatut 2023.609,85 Kb0Preuzimanje
DOCXOdluka o imenovanju osobe za nepravilnosti15,40 Kb0Preuzimanje
PDFPravilnik o videonadzoru 2023.120,04 Kb0Preuzimanje
DOCXPravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera16,12 Kb0Preuzimanje
PDFŠkolski kurikul 2023./2024.3,60 Mb0Preuzimanje
PDFPlan i program rada SŠ Novska 2023./2024.2,73 Mb0Preuzimanje

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr