Select the search type
  • Site
  • Web
Search

POVIJEST

15.10.1955. u Novskoj je otvorena škola pod nazivom Ekonomski tehnikum. Novska je u to vrijeme vrlo značajna željeznička raskrsnica sa vrlo snažnim željezničkim čvorom. Sastav privrednih organizacija bio je vrlo raznovrstan, perspektivnog razvoja, a sa vrlo velikim deficitom kvalificiranih ekonomskih kadrova. Prema podaima i raznim statističkim izvještajima bilo je svega pet službenika sa završenom srednjom ekonomskom školom. Malobrojni učenici koji su polazili srednju školu, putovali su vlakom u Gimnaziju u Novu Gradišku, a vrlo mali broj ih se školovao u drugim centrima. Školu su pohađali i učenici iz Nove Gradiške, Daruvara, Kutine, Garešnice i mali dio iz Siska. U novinama smo bili oglašeni kao škola koja radi po željezničkom voznom redu, od 9,30 do 16,00 sati. Slijedećih godina bila je impozantna kolona vlakaša koja je od željezničke stanice kretala prema svojoj školi. Bile su dvije kolone: kolona Kutina i kolona Nova Gradiška. S druge strane pružena je velika mogućnost privredi ovoga kraja da doškoluje već postojeće kadrove u privredi, da se obnovi novim mladim stručnim kadrovima i da stvori vedre perspektive svog razvoja, školujući stipendiranjem kadar iz svoje sredine na fakultetima i visokim školama.

15.09.1956. škola mijenja ime u Srednju ekonomsku školu.Paralelno radu s redovnim učenicima škola je odmah po svom osnutku dobila zadatak, da obrazuje, doškoluje već zaposlene kadrove. Bio je to vrlo raznovrstani opširan program djelatnosti obrazovanja odraslih i izvanrednih kandidata. Tu svoju djelatnost škola odvija organiziranjem večernjih odjeljenja za odrasle ( šest školskih godina, šest genercija večernjih odjeljenja), zatim brže dvogodišnje školovanje odraslih ( dvije školske godine ), organiziranjem raznih tečajeva: daktilografija sa stenografijom, računovodstveni tečaj, knjigovodstveni tečaj. Rad s izvanrednim kandidatima bio je također vrlo raznovrstan po programima i oblicima organiziranja nastave i ispita. Organizirana su kompletna predavanja s nešto skraćenim programom za odrasle u Novskoj, koje su držali naši nastavnici i nakon toga izodili kandidate na ispit. Uz mentorstvo naših nastavnika organizirana je isto tako nastava izvanrednim kandidatima iz Nove Gradiške, Kutine i Bosanske Gradiške, koju su držali njihovi predavači ekonomisti i nastavnici. Poseban oblik rada s izvanrednim kandidatima bio je tzv. uvođenje kandidata u program kroz 10 do 20 sati (ovisno o programu predmeta) i samostalno dalje pripremanje kandidata ili samo kratke konstrukcije o programu koji je potrebno svladati za ispit (1 ili 2 sata). Svi ti oblici omogućili su vrlo velikom broju izvanrednih kandidata, da se doškoluje, odnosno završi ekonomsku školu. Mnogi od tih kandidata kasnije su završili fakultet ili visoku i višu školu. Srednja ekonomska škola bila je okosnica osnutka ostalih škola. Naime privredni razvcoj stvorio je interes i potrebu za školovanje i drugih profila na ovom području.

1963/64. otvorena je pri Srednjoj ekonomskoj školi u Novskoj Gimnazija. Prva generacija gimnazijalaca brojila je 74 učenika, koji su bili raspoređeni u dva odjeljenja po smjerovima. Ia je radio po programu za prirodno - matematički smjer, a Ib je radio po programu za društveno - jezični smjer. Gimnazija je započela rad s postojećim nastavnim kadrom u prostorijama Ekonomske škole, a srednja škola dobiva naziv EKONOMSKA ŠKOLA I GIMNAZIJA NOVSKA. Razvoj privrede i potrebe radnih organizacija s našeg područja iskazuju potrebe za novim profilima. Velika je potreba za školovanjem raznih profila kvalificiranih radnika.

1967/68. u dogovoru sa Školom za kvalificirane radnike iz Nove Gradiške preuzeli smo po jedno odjeljenje tekstilaca, osobnih usluga i jedno odjeljenje građevinara kao njihova područna odjeljenja. Tako smo iste školske godine dobili još jednu školu. Zanatsku šklu za kvalificirane radnike s usmjerenjima: fizeri,brijači i tekstilci. Svako usmjerenje zastupano je s jednim odjeljenjem. 10.03.1970. zbog racionalizacije poslovanja, administrativno - upravne objedinjenosti i zbog vođenja politike o udruživanju, odlukom Skupštine općine Novska od 10.03.1970. osnovan je Srednjoškolski centar. U njegov sastav su ušle postojeće škole kao odgojno - obrazovne jedinice bez statusa pravne osobe. Uprava, nastavnički kadar i tehničko osoblje jedinstveni su za sve tri škole. Srednjoškolski centar registriran je kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu pod brojem US-184/71-5 od 04.05.1971.godine.


27.12.1978. Srednjošlolski centar Novska dobio je odobrenje za izvođenje ovih predmeta poslovanja:

- obrazovanje učenika u pripremnoj fazi srednjoškolskog obrazovanja u trajanju dvije godine prema zajedničkim osnovama nastavnog plana i programaž
- obrazovanje učenika u završnom stupnju srednjeg obrazovanja u ekonomskoj struci: računovodstveno - financijski stručni radnik i organizacijski stručni radnik
- obrazovanje učenika u završnom stupnju srednjeg obrazovanja u tekstilnoj struci: tekstilni stručni radnik konfekcionar
- obrazovanje učenika u završnom stupnju srednjeg obrazovanja u drvoprerađivačkoj struci: finalni drvoprerađivač, primarni i polufinalni drvoprerađivač
- obrazovanje učenika u završnom stupnju srednjeg obrazovanja u građevinskoj struci: zidar, tesar.


1982. 
19.01. školi je odobreno obavljanje djelatnosti obrazovanja na lV. stupnju u metalskoj struci za zanimanje kovinotokar.
06.04. školi je odobreno obavljanje djelatnosti obrazovanja na ll. stupnju u tekstilnoj struci: pomoćni radnik u šivaonici
07.12. školi je odobreno obavljanje djelatnosti obrazovanja na ll. stupnju u poljoprivrednoj struci za zanimanje: proizvođač žitarica

1983.
10.05. odobrava se Srednjoškoskom centru izvođenje obrazovnih programa usmjerenog obrazovanja na II. stupnju u metalurškoj struci za zanimanje kalupar i na IV. stupnju u metalurškoj struci za zanimanje kalupar-ljevač.
22.08. odobrava se izvođenje obrazovnog programa na IV. stupnjustručne spreme u poljoprivrednoj struci za zanimanje ratar i stočar.
21.09. škola mijenja ime Odlukom Okružnog privrednog suda u Zagrebu tako da ono glasi Srednjoškolski centar Novska s potpunom odgovornošću i on obavlja ove djelatnosti obrazovanja: drvoprerađivačkoj struci, u ekonomskoj struci, u građevinskoj struci, u metalskoj i metalurškoj struci, u tekstilnoj struci, u poljoprivrednoj struci.

18.03.1987. Centar za usmjereno obrazovanje Novska dobiva odobrenje za izvođenje obrazovnog programa strojarsko-brodograđevne struke, drvoprerađivačke struke, tehnološke struke, ekonomske struke i za obrazovanje uz rad tehnološke struke.

1989. počinje izgradnja nove zgrade Centra za usmjereno obrazovanje u Novskoj u Ulici Tina Ujevića bb.

1990./91. Centar usmjerenog obrazovanja Novska dobiva odobrenje za izvođenje obrazovnog programa prirodoslovno matematičke struke i gimnazije (dva odjeljenja).

19.11.1991. naša škola, tj. naši profesori i učenici zbog ratnih okolnosti u Novskoj nastavljaju s radom u Zagorju, u Zaboku i Bedekovčini. U Osnovnoj školi u Zaboku je obavljana nastava programa ekonomije i gimnazije, a u Bedekovčini je obavljana nastava strojarskog, drvnog i
tekstilnog zanimanja. Učenici u Zaboku su bili smješteni kod domaćih obitelji. Učenici koji su nastavu pohađali u Bedekovčini su bili smješteni u Đačkom domu u Bedekovčini. To prijateljstvo sa školama iz Bedekovčine i Zaboka je i danas aktivno.

16.12.1992. u Okružnom privrednom sudu u Zagrebu donesena je Odluka o upisu brisanja Centra usmjerenog obrazovanja u Novskoj radi osnivanja Srednje škole Novska s potpunom odgovornošću, Novska, Tina Ujevića bb.

1992./93. školska godina počinje u još nedovršenoj novoj zgradi Srednje škole u Novskoj gdje se nastava obavlja i danas. Od 1993. godine u školi su izložene i slike iz kolekcije gosp. Antuna Bauera koja je i danas u školi.

27.03.1992. dozvoljeno je investitoru Gradu Novska građenje školsko-sportske dvorane.

03.03.1998. mr.sc. Božidar Pugelnik, dosadašnji ravnatelj Srednje škole Novska odlazi na  dužnost Ministra znanosti, obrazovanja i športa RH.

Ravnatelj škole postao je Sead Huremović, prof. koji je tu dužnost obavljao do rujna 2014. 

Nova ravnateljica Srednje škole Novska je Nikolina Fijačko Filipović, prof. matematike i fizike.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr