Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Vijesti

Life & Money

Projekt je u našoj školi organizirala i vodila nastavnica Zdenka Marton.

Cilj projekta je:
naučiti komunicirati sa svojim kolegama na način da slušaju jedni druge i prihvate različito mišljenje te razvijaju kritičko mišljenje, uvježbati javni nastup, približiti učenicima novac, potaknuti učenike na istraživanje o povijesti, povijesti novca te o aktivnosti stanovnika svojega kraja, prezentirati prikupljene podatke, izraditi video.

Učenici Srednje škole Novska smjera Ekonomist aktivno doprinose međunarodnom eTwinning projektu Life&Money uz partnere iz Hrvatske, Litve, Turske, Rumunjske, Italije, Poljske i Gruzije.

           U sklopu predmeta Bankarstvo i osiguranje, učenici naše škole Mia, Marko, Luka, Elena i Leo uspješno provode planirane aktivnosti projekta Life&Money čiji je cilj potaknuti učenike na istraživanje informacija o novcu.

          Tijekom školske godine proveli su istraživanje o povijesti europske valute. Svoje istraživanje i rezultate su objavili na stranicama projekta na hrvatskom i engleskom jeziku putem kviza Kahoot i Powerpointa-a. Također su osnovali vlastitu banku – Belina banka Croatia d. d. i izradili vlastiti novac koji su nazvali Belina. Objasnili su svojim partnerima u projektu da je to stari naziv našega grada iz 14. stoljeća. Kovanice smo nazvali ogrci  po Novljanskom ogrcu. To je izumrla vrsta Viviparus kao paludinska naslaga, odnosno puž koji je živio u vodama Panonskoga mora na našem području i koji je danas jedan od simbola grada. Naziv banke simbolički obuhvaća prošlost našega grada i viziju za budućnost. Time smo našim partnerima u projektu predstavili naš grad i našu školu. Projekt je omogućio još bolje ostvarivanje ishoda učenja u predmetu Bankarstvo i osiguranje.

          Sudionici projekta naučili su komunicirati sa svojim kolegama na način da razvijaju kreativnost, kritičko mišljenje i timski rad. Potaknuli su učenike na istraživanje povijesti novca, naučili su prezentirati prikupljene podatke, izraditi video o radu fiktivne banke i dati svoj doprinos u financijskom opismenjavanju mladih. Učenici su objavljivali svoje uratke na stranicama eTwinning Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/100111/home

Dokumenti za preuzimanjePovratak

KONTAKTIRAJTE NAS

Tina Ujevića 2/a

44330 Novska

OIB: 21419265667

tel: 044 600 045

e-mail: ss-novska@ss-novska.skole.hr